Bedrijfsnaam (verplicht)

  Naam contactpersoon

  Uw adres en plaats

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Aantal brandblussers (verplicht)

  Verhinderd op

  Eventuele opmerking(en)


  Noordgouwe, 25 maart 2021

  Betreft: gezamenlijke controle brand blussers

  Geachte klant,

  De jaarlijkse brandblusser keuring hebben we begin dit jaar uitgesteld i.v.m. Corona. Omdat we veel
  aanmeldingen binnen kregen voor de gezamenlijke keuring hebben Tyco en Mol Schuddebeurs
  besloten om op

  donderdag 15 april en vrijdag 16 april

  twee keuringsdatums in te plannen.
  Wij zullen de corona maatregelen streng naleven en vragen u het volgende:

  Afleveren van brandblussers is’s morgens tussen 7.45 en 8.30 uur
  Zorg ervoor dat iedere brandblusser die u inlevert voorzien is van uw naam, adres en woonplaats.
  Brandblussers worden buiten ingenomen voor de werkplaats, (het gebouw mag u helaas niet
  betredenen)

  Hou afstand van iedereen en verlaat het terrein zodra u de blussers heeft ingeleverd / opgehaald
  Hou bij het afleveren minimaal L,5 meter afstand
  De keuringskosten per brandblusser zijn € 9,95 excl. BTW. (excl. onderdelen). De
  brandblusapparatuur die u gebracht heeft kunt u dezelfde dag vanaf 15.00 uur weer ophalen.
  Wij willen u er op attenderen dat na tien jaar de brandblusser, een door de overheid verplicht
  gestelde interne keuring moet ondergaan. Dit “groot onderhoud” brengt extra kosten mee.
  Brandblussers die niet door de keuring komen worden ter plaatse onklaar gemaakt i.v.m
  veiligheidsmaatregelen. Ook brandblussers ouder dan 20 jaar worden afgekeurd, dit als
  gevolg van de ingevoerde Nen-norm. De kosten voor het afvoeren van een afgekeurde
  brandblusser bedraagt € 15,00.

  Attentie:
  Wii kunnen geen verantwoording nemen voor het feit dat er gedurende deze dagen geen brandblusser bij u op het bedrijf is.
  Wij adviseren u dan ook minimaal één blusser achter de hand te houden voor eventuele calamiteiten.
  Aanmelden kan via www.mol-olie.n/brandbluskeuring of bel 0111-453330
  U krijgt bericht over de exacte keuringsdatum.
  Heeft u nog vragen dan horen wij die graag van u,

  Hoogachtend,
  ADT & Mol Schuddebeurs