Bedrijfsnaam (verplicht)

  Naam contactpersoon

  Uw adres en plaats

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Aantal brandblussers (verplicht)

  Verhinderd op

  Eventuele opmerking(en)

  Noordgouwe, 11 februari 2023


  Betreft: gezamenlijke controle blusapparatuur week 11


  Geachte klant,

  Al jaren verkopen wij blusapparatuur via ADT. Ze verzorgen ook de verplichte controle van deze apparatuur. ADT kan op afspraak bij u langs komen, dit is makkelijk maar hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

  Om deze kosten voor u te drukken willen we, net als voorgaande jaren, een week lang blusapparatuur op één punt verzamelen en laten keuren door ADT.

  maandag 13 maart t/m 17 maart  verzamelen wij bij Mol Schuddebeurs de  blusapparatuur tussen 7.45 uur en 8.30 uur.

  De keuringskosten per brandblusser zijn € 11,50  excl. BTW. (excl. onderdelen). De brandblusapparatuur die u gebracht heeft kunt u dezelfde dag vanaf 14.00 uur weer ophalen.

  Wij willen u er op attenderen dat na tien jaar de brandblusser, een door de overheid verplicht gestelde interne keuring moet ondergaan. Dit “groot onderhoud” brengt extra kosten mee.

  Brandblussers die niet door de keuring komen worden ter plaatse onklaar gemaakt i.v.m. veiligheidsmaatregelen. Ook brandblussers ouder dan 20 jaar worden afgekeurd, dit als gevolg van de ingevoerde Nen-norm. De kosten voor het afvoeren  van een afgekeurde brandblusser bedraagt € 15,00.


  Attentie:

  Wij kunnen geen verantwoording nemen voor het feit dat er gedurende deze dagen geen brandblusser bij u op het bedrijf is. Wij adviseren u dan ook minimaal één blusser achter de hand te houden voor eventuele calamiteiten.


  Aanmelden kan via de bijgesloten antwoordkaart of via www.mol-olie.nl/brandbluskeuring.

  U krijgt bericht over de exacte keuringsdatum.

  Zorg ervoor dat iedere brandblusser die u inlevert voorzien is van uw naam, adres, woonplaats en                 telefoonnummer.

  Brandblussers worden buiten ingenomen voor de werkplaats.

  Heeft u nog vragen dan horen wij die graag van u

  Hoogachtend,

  Mol Schuddebeurs BV

  M.W. Mol