Noordgouwe, 20 maart 2020

Betreft: COVID-19 Coronavirus

Geachte klant,

In deze uitzonderlijke periode wil Mol Schuddebeurs haar klanten/relaties op de hoogte stellen van de
maatregelen die genomen zijn betreffende het Coronavirus, die een mogelijke impact kunnen hebben
op onze dienstverlening. We blijven streven naar een optimale service voor onze klanten, maar de
gezondheid en het welzijn van onze werknemers en klanten zijn onze eerste prioriteit.
Om in deze onzekere tijden aan alle leveringen te kunnen voldoen, hebben we een aantal
maatregelen genomen.

Brandstoflevering, levering gasflessen en andere leveringen tijdens COVID-19 (coronavirus):
.Onze chauffeurs zullen uw tank op locatie’gewoon’ blijven afvullen.
.Gasflessen en andere producten zullen ‘gewoon’worden geleverd.
.Hierbij zullen zij de algemene hygiëne maatregelen in acht nemen.
.Heeft uw bedrijf zelf al hygiëne protocollen ter plekke, dan volgen wij deze ook.
‘Om persoonlijk contact te vermijden, zullen afleverbonnen bij de tank, gasdepot of in de brievenbus
worden achtergelaten (chauffeurs zullen dus niet actief op zoek gaan om afleverbonnen te laten
tekenen).
.Gelieve afstand te houden van onze medewerkers.

Gas
De operationele activiteiten met betrekking tot levering van gas en plaatsingen van tanks worden
voortgezet, evenals de dringende technische interventies. Gelieve er wel rekening mee te houden dat
sommige van deze activiteiten vertraging zouden kunnen oplopen, zeker als onze organisatie
getroffen wordt door medewerkers die noodgedwongen thuis moeten blijven, verplichte wettelijke
beperkingen of wegens overmacht. We willen u verzoeken om tijdens de activiteiten het fysiek contact
met onze medewerkers te vermijden en afstand te houden. Dit ter bescherming van u en onze
medewerkers.

Onze excuses voor eventuele overlast als gevolg van deze maatregelen, maar we hopen wel op uw
begrip en ondersteuning in deze preventieve maatregelen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact
met ons op.