Zuiniger, schoner, betrouwbaarder

Kiezen voor TRAXX Diesel, is kiezen voor rendement. Uiteindelijk geldt immers het bedrag onder de streep. Met TRAXX staat daar een positief rendement. Een rendement dat mede wordt bereikt door de krachtige reinigende additieven in de diesel. Die zorgen ervoor dat de motor optimaal blijft presteren, omdat alle roetvervuiling in injectoren continu wordt verwijderd en tegengegaan. Bovendien zorgt het extra hoge cetaangetal van 55 voor een snellere en krachtigere verbranding – en dus meer rendement.

Ook onnodige stilstand kost onnodig geld. Daarom bevat TRAXX Diesel een efficiënte bacteriebestrijder, die bacteriegroei in de brandstof voorkomt. De kans op vervuilde brandstoffilters (en onverwachte stilstand van uw wagen- of machinepark) neemt daardoor aanmerkelijk af. Ook is de schuimvorming bij het tanken significant minder, waardoor tankbeurten sneller afgerond zijn. Ofwel: weer sneller aan het werk.

Maar er is meer! TRAXX verlaagt ook op eenvoudige wijze de CO2-uitstoot van motoren. Dit biedt reële kansen voor uw bedrijf wanneer u met duurzaam ondernemen.

traxx