Heeft u een vraag, opmerking, suggestie of klacht? Dan kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens:

Mol Schuddebeurs B.V.
Kloosterweg 11a
4317NE Noordgouwe
[t] 0111 – 45 33 30
[f] 0111 – 45 33 45
[e] info@mol-olie.nl

Wij zijn ook bereikbaar per WhatsApp: 06 513 799 54. Berichten worden tijdens kantooruren per ommegaande beantwoord.

Voor meer informatie over brandstoffen, brandstofopslag, smeeroliën etc. W. Slootmaaker 06 51 35 23 04

Voor meer informatie over tankgassen, etc. N. van Kuijk 06 51 72 79 49

Voor meer informatie over tankpassen, propaanflessen etc. C. Duinhouwer-Bovée 06 53 73 17 43

K.v.K. Middelburg 22029058 / BTW: NL-0083.33.531.B.01

Bankrelaties:
ABN-AMRO Zierikzee: NL33ABNA0486153878 / BIC ABNANL2A

ING: NL51INGB0000383222 / BIC INGBNL2A

AVG-wetgeving
Per 25 mei 2018 wordt de nieuwe Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook bij Mol Schuddebeurs BV gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens.

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Wanneer u onze producten, diensten en services blijft
gebruiken op of na 25 mei 2018, dan accepteert u automatisch de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
Als u specifieke vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op via info@mol-olie.nl. Klik hier om onze privacyverklaring in te zien.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Al onze transacties vinden plaats onder toepassing van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de NOVE en zijn in april 1998 gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374 (Op aanvraag verkrijgbaar).